Humaniora. Fundacja dla humanistyki.

Fundacja powstała w 1993 roku z inicjatywy pracowników naukowych wyższych uczelni
(w większości profesorów nauk humanistycznych) oraz wydawców literatury naukowej.
 

Główne kierunki jej aktywności:

  • wspieranie badań naukowych w zakresie szeroko pojętej humanistyki,
    zwłaszcza takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo 
  • działalność wydawnicza – Wydawnictwo Fundacji Humaniora specjalizuje się w zakresie niskonakładowej literatury naukowej z wymienionych dyscyplin
  • promocja wyników badań naukowych oraz nowości wydawniczych
  • organizacja spotkań naukowych, w tym konferencji i seminariów – wspieranie instytucji związanych z obiegiem i upowszechnianiem książki naukowej, w tym bibliotek uczelnianych 

Naczelnym organem kierującym Fundacją jest Zarząd, natomiast jej organami kolegialnymi są Rada Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz