Wydawnictwo

Dystrybucja książek

e-mail: wnsh@amu.edu.pl
tel. (+48) 61 829 22 54

 

Wydawnictwo Fundacji Humaniora specjalizuje się w wydawaniu niskonakładowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo .

Wydawnictwo Fundacji Humaniora wydaje zarówno tytuły książkowe związane z realizacją jej inicjatyw wydawniczych, jak też na zlecenia uczelni i osób prywatnych prowadzących badania naukowe.

Warunkiem przyjęcia książki do druku jest uzyskanie co najmniej jednej pozytywnej recenzji wydawniczej osoby będącej autorytetem w zakresie podjętej tematyki.

Ponadto zleceniodawcy zobowiązani są pokryć koszty wydawnicze. Zleceniodawca jest właścicielem nakładu w proporcji do poniesionych kosztów. Z nakładu przekazywanego zleceniodawcy wyłączonych jest 16 egzemplarzy obowiązkowych oraz 14 promocyjnych.

Wydawnictwo Fundacji Humaniora wydaje „Humaniorę. Czasopismo Internetowe", które znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Wydawnictwo Fundacji Humaniora stosuje zasady polityki publikacyjnej i etycznej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Zbiór podstawowych praktyk etycznych dostępny jest na stronie internetowej COPE.

Procedura wydawnicza

Redaktor prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz
e-mail: drozd@amu.edu.pl

Klauzula informacyjna RODO

Istnieje możliwość bezpośredniego zakupu książek. Prosimy o:

  • przesłanie zamówienia na adres e-mail: drozd@amu.edu.pl
  • wskazanie adresu, na który mają być wysłane zamówione książki
  • dokonanie wpłaty należności na konto (po otrzymaniu potwierdzenia z kwotą uwzgledniającą koszt przesyłki):

Humaniora. Fundacji dla Humanistyki
ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań
PKO BP nr 68 1020 4027 0000 1102 0417 0254

Klauzula informacyjna dla osób składających zamówienie

Do kosztu zamówienia zostanie doliczony koszt przesyłki.

 

Regulamin sprzedaży

Postanowienia ogólne
Sprzedającym jest Humaniora. Fundacja dla Humanistyki. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).

Sposoby dostarczania towaru i terminy realizacji zamówień
Zamówienia są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez klienta.
Staramy się, aby przesyłka dla klientów indywidualnych była wysyłana w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia złożenia zamówienia. Za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki dostarczane są w ciągu 5-7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Ostateczny termin dostarczenia przesyłki zależy od pracy poczty. W czasie inwentaryzacji, przerw urlopowych i świątecznych termin wysyłki ulega wydłużeniu.

Podane terminy są szacunkowe i należy je traktować orientacyjnie.

Formy płatności
Formę płatności stanowi przelew na konto (po przekazaniu informacji o koszcie przesyłki).
Odbiór osobisty – 0 zł

Sposób zakupu

  • przesłanie zamówienia na adres e-mail: drozd@amu.edu.pl,
  • wskazanie adresu, na który mają być wysłane zamówione książki,
  • dokonanie wpłaty należności na konto (po otrzymaniu potwierdzenia z kwotą uwzgledniającą koszt przesyłki).

Reklamacje, uwagi
W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości związanych z zakupami, przesyłką lub stanem książek prosimy o kontakt:

  • e-mail: drozd@amu.edu.pl
  • lub na adres: Humaniora. Fundacja dla Humanistyki, ul. Biegańskiego 30A,
    60-682 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”

 

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz