Oferta wydawnicza

Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany (red. nauk.)
2023
Jacek Sójka (red. nauk.)
2023
Joanna Roszak, Rafał Koschany (red. nauk.)
2022
Lucyna Bakiera (red. nauk.)
2022
Agnieszka Doda-Wyszyńska, Małgorzata Okupnik (red. nauk.)
2021
Wiesław Małecki
2021
Magdalena Kamińska, Tomasz Żaglewski (red. nauk.)
2021
Krzysztof Kurek
2021
Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany (red. nauk.)
2020
Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Katarzyna Dembska, Joanna Reksnis (red. nauk.)
2020
Monika Obrębska, Andrzej Pankalla (red. nauk.)
2020
Krzysztof Łastowski
2020
Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Emilia Stachowska (red. nauk.)
2020
Honorata Korpikiewicz
2020
Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis, Anna Starczewska-Kaczmarek, Sandra Wilczyńska
2020
Olga Sakson-Obada
2020
Rafał Koschany, Marianna Michałowska, Joanna Ostrowska, Agata Skórzyńska (red. nauk.)
2019
Agnieszka Kaczmarek, Małgorzta Nieszczerzewska (red. nauk.)
2019
Anna Kotlarska-Michalska, Kathleen J. Farkas, Ryszard Romaniuk (red. nauk.)
2019
Michał Ziarko, Helena Wrona-Polańska, Agnieszka Pasztak-Opiłka (red. nauk.)
2019
Anna Kotlarska-Michalska, Przemysław Nosal (red. nauk.)
2019
Anna I. Brzezińska i in. (red.)
2014
Anna I. Brzezińska i in. (red.)
2014

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz