Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Katarzyna Dembska, Joanna Reksnis (red. nauk.)

Monografia pt. Wspomaganie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym ukazuje teoretyczne i badawcze tło przeprowadzonych badań. Składa się
z trzech części. Część I poświęcona jest środowiskowym i wychowawczym uwarunkowaniom rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych. Część II dotyczy roli kompetencji emocjonalnych w adaptacji dziecka w środowisku domowym i szkolnym, a część III – roli kompetencji społecznych w tej adaptacji.

Wszystkie rozdziały przygotowane zostały ze znawstwem, w sposób prawdziwie kompetentny, jak przystało na książkę o kompetencjach właśnie. Wykorzystano koncepcję Petera Saloveya i Jacka Mayera (1999) i podzielono kompetencje emocjonalne oraz społeczne dzieci na trzy grupy: (1) kompetencje bazowe – wyrażanie emocji i rozpoznawanie emocji oraz nawiązywanie kontaktu i rozumienie reguł kontaktu; (2) kompetencje kluczowe – nazywanie emocji
i rozumienie emocji oraz umiejętność współpracy i rozumienie jej reguł; (3) metakompetencje – świadomość emocji i regulacja emocji oraz świadomość reguł społecznych i gotowość do refleksji nad nimi.

Monografia ta wnosi istotny wkład do praktycznej psychologii rozwojowej, a okres rozwojowy, którego dotyczy, wciąż stawia przed badaczami i praktykami wiele pytań. […]. Wyrażam uznanie dla redaktorek naukowych monografii zbiorowej i autorów wszystkich rozdziałów w tej monografii. Książka ta będzie nie tylko znakomitym podręcznikiem akademickim, ale sięgać po nią będą także rodzice, opiekunowie i nauczyciele dzieci (nie tylko) w wieku wczesnoszkolnym.

Prof. dr hab. Barbara Bokus
Uniwersytet Warszawski

ISBN: 978-83-64902-93-2
ISBN: 978-83-7589-041-9

339 stron, format B5
oprawa twarda

Cena: 30,00 zł

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści161.87 KB
PDF icon Wstęp515.87 KB

Oferta wydawnicza: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz