Wydarzenia

6-latki w szkole

11 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie w ramach współpracy projektu AMUL – Aktywnego Małego Uniwersytetu Latającego, działającego od 1 października 2013 r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej, i Grudziądzkiego Uniwersytetu (dla) Rodziców, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Inauguracja Uniwersytetu (dla) Rodziców odbyła się 15 maja 2014 r.

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz