Idee ewolucji w biologii i humanistyce

Krzysztof Łastowski

Książka stanowi wybór artykułów z naukowej działalności Profesora Krzysztofa Łastowskiego. Obejmuje ona trzy wątki tematyczne. Pierwszy to refleksja metodologiczna nad praktyką badań biologicznych, która podkreśla miejsce i funkcję poznawczą teorii ewolucji, w tym teorię doboru naturalnego. Autor prezentuje wizję wskazującą na konieczność skorygowania słynnego powiedzenia Theodosiusa Dobzhansky’ego, że „nie ma w biologii niczego, co nie byłoby zrozumiane w świetle teorii doboru naturalnego”. Istotą tej korekty jest pogląd, że choć we współczesnej biologii istnieje wiele teorii, to każda z nich w ostatniej instancji musi odnieść się do teorii Darwina.

Drugi wątek jest argumentem za koniecznością zasypania przepaści, jaka przez ostatnie dziesiątki lat powstała między naukami biologicznymi a szeroko rozumianą humanistyką. Sposobem na jej usunięcie może być przeniesienie paradygmatów ewolucyjnych w ich konkretnych wariantach do humanistyki i nauk społecznych. W trzecim wątku ukazano wybrane problemy filozofii biologii. Są to klasyczne pytania o pojmowanie celowości w przyrodzie, istotę rozwoju organizmu, filozoficzne konsekwencje konfrontacji teorii Darwina z kreacjonizmem czy też historię ewolucyjną powstania umysłów ludzkich.

Szeroki zakres problematyki ukazanej w tej książce ilustruje to, jak i na ile istotnie współczesna wiedza biologiczna kształtuje ogólny obraz nauki oraz jej światopoglądu. Nie tylko naukowe, ale i edukacyjne wartości tego opracowania stanowią zaproszenie do zapoznania się z jej treścią.

ISBN: 978-83-64902-87-1
ISBN: 978-83-7589-021-1

658 stron, format B5
oprawa miękka

Cena: 35,00 zł

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści277.05 KB
PDF icon Wstęp283.76 KB

Oferta wydawnicza: 

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz