Musical i historia

Joanna Maleszyńska, Joanna Roszak, Rafał Koschany (red. nauk.)

W ostatnich dekadach musical jako pełnoprawny gatunek artystyczny i ważny tekst kultury bierze udział żywiej niż dotąd w dyskusji nad pamięcią (o) przeszłości. Czyni to na wiele sposobów, łącząc np. tryb „sprawozdawczy” (faktograficzny), swoiście apologetyczny i ściśle krytyczny. Jego popularna forma daje twórcom możliwość dotarcia do szerokich kręgów odbiorczych. Podjęty temat gwarantuje, że refleksja o przeszłości będzie stosownie pogłębiona, a „pretekst do śpiewania” stanie się w rzeczywistości sceny ważną wypowiedzią merytoryczną. Oddajemy w tej sprawie głos badaczkom i badaczom zagadnienia, ale także praktykom, reżyserom, artystom, zakładając, że w ten sposób uzupełnione perspektywy (analityczno-interpretacyjna, jak również popularnonaukowa, czasem publicystyczna, a nawet paraliteracka) mogą dać wycinkową, aczkolwiek reprezentatywną i ostatecznie spójną próbę odpowiedzi na pytanie o związki musicalu
i historii.

fragment Wstępu

 

Zebrane w tomie artykuły tworzą mozaikę tematów i ujęć w bogaty sposób prezentujących zagadnienie współczesnego musicalu historycznego. […] współobecność różnych strategii dyskursu i przyjętych stylistyk tworzy interesujący obraz omawianej problematyki, na ogół nieznanej w środowiskach teatrologicznych. […] publikacja jest terenem spotkania uczonych akademickich i przedstawicieli środowisk artystycznych, mówiących o przedmiocie różnymi językami.

prof. dr hab. Marta Karasińska

ISBN: 978-83-66983-30-4
ISBN: 978-83-7589-082-2

254 strony, format B5
oprawa miękka

Cena: 25,00 zł

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści105.61 KB
PDF icon Wstęp86.17 KB

Oferta wydawnicza: 

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz