Audience development. Między teorią a praktyką

Piotr Firych

W obliczu współczesnych uwarunkowań sektora kultury, o powodzeniu poszczególnych organizacji w coraz większym stopniu decyduje jakość relacji, jakie tworzą one z własnym otoczeniem społecznym. Tytułowe zagadnienie zakłada strategiczne i kompleksowe podejście do kwestii budowania więzi z publicznością. Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie koncepcji audience development, a także krytyczne spojrzenie na to, co wnosi ona do istniejących teorii
i praktyk z obszaru pracy z uczestnikami życia kulturalnego.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Dysertacja została wyróżniona w XVIII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie organizowanego przez Miasto Poznań.

***

Nie ulega wątpliwości, że publikacja Piotra Firycha ma na rodzimym gruncie walory pionierskie, zarówno w węższym zakresie koncepcji teoretycznych i badań nad zarządzaniem kulturą, jak
i ogólniej – w szerokim kontekście studiów kulturowych realizowanych w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że de facto nie ma polskiej naukowej literatury poświęconej audience devolopment. Ale nie tylko. Mamy tu bowiem do czynienia z nieczęstym w rodzimej praktyce akademickiej ujęciem, w którym przedmiot opisu jest zarazem proponowanym przez autora owego opisu narzędziem pożądanej zmiany rzeczywistości.

prof. UW dr hab. Mirosław Pęczak

ISBN: 978-83-66983-21-2
ISBN: 978-83-7589-058-7

232 strony, format B5
oprawa miękka

Cena: 25,00 zł

Do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Spis treści57.07 KB
PDF icon Wstęp107.44 KB

Oferta wydawnicza: 

(+48) 61 829 22 54 (dystrybucja)
e-mail: wnsh@amu.edu.pl (dystrybucja)

ul. Biegańskiego 30A
60-682 Poznań

tel. 519 340 555
 

Redaktor prowadzący
prof. Zbigniew Drozdowicz